Entela Binjaku

Për shëndetin e qytetarëve

Organizmat e ndryshëm ndërkombëtarë i kanë kushtuar ditë të veçanta sensibilizueze shëndetit të njeriut në përmbushje të detyrimeve që shoqëria ka për mirëqënien e pjestarëve të saj. Shteti shqiptar duke…