Keni pyetje? Na kontaktoni

+355666023456

CMS-Expres 3.0

judge with_robe_400_wht-300x300 CMSExpres-logo
Përshkrimi: Sistem per menaxhimin e Kompanive te Permbarimit
Sistemi operativ: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
Instalimi: Per rrjet

 

 

Funksionet kryesore të programit

 

 • Nderfaqe grafike dhe shume praktike
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 • Menaxhim I Dosjeve (Kredive te Papaguara ) sipas Kreditoreve
 • Menaxhim I Debitoreve, BashkeDebitoreve, Garantoreve etj  per cdo dosje
 • Menaxhim I Bankave dhe Institucioneve Financiare  dhe Kreditoreve ne pergjithesi
 • Menaxhim I Pagesave te Kredive
 • Menaxhim I Dokumentacionit te Dosjeve
 • Menaxhim I Kontaktimeve qe u behen debitoreve (psh vizita ne terren, email,poste,telefon etj)
 • Menaxhim I Kolateraleve te Kredive
 • Nje sere lajmerimesh automatike te programit persa I perket Dt . se Percaktimit te Ankandit, te Likuidimit vullnetar, te caktimit te specialistit te ceshtjes etj.
 • Sistem I dhenies se detyrave ditore juristeve qe merren  me ceshtjet dhe monitorimit te realizimit te tyre nga supervizoret.
 • Me shume profile perdoruesish psh (jurist, specialist ankandi, economist, protokoll, supervisor, administrator, vezhgues, helpdesk etj)
 • I pershtatur te punoje ne rrjet te gjere kompjuterash dhe nga shume perdorues ne te njejten kohe.
 • I pajisur me nje sere raportesh per Dosjet, Debitoret, Kolateralet, Dokumentacionin, Pagesat etj.

 

Debt-Collector