Rezultatet e studimeve të mëparshme që shqyrtojnë efektet e ndalimit të stërvitjes tek të rriturit që janë rregullisht aktivë janë shqyrtuar nga Morgan (2018) nga Disiplina e Psikiatrisë e...