Sa kushton kafeja në Europë?_663a029bbb7b3.jpeg

Sa kushton kafeja në Europë?

Nisja e ditës me një filxhan kafeje të nxehtë është një rutinë e përditshme për shumë njerëz.
Megjithatë rritjet e fundit të çmimeve mund ta bëjnë këtë element kryesor pothuajse luks.
Të dhënat për muajin gusht 2022 tregojnë se çmimi i kafesë në Bashkimin Europian ishte mesatarisht 16.9 për qind më i lartë se në muajin gusht të një viti më parë, ndërsa gushti 2021, çmimi i kafesë ishte mesatarisht 0.5 për qind më i lartë se në gusht 2020. Që nga muaji tetor 2021 inflacioni ka qenë në rritje.
Për konsumatorët që pinë kafenë e tyre me qumësht dhe/ose sheqer, ky ritual i mëngjesit mund të jetë edhe më i shtrenjtë pasi çmimet e këtyre artikujve u rritën edhe më shumë gjatë vitit të kaluar.
Çmimi i qumështit të freskët me yndyrë të plotë u rrit mesatarisht 24,3% midis gushtit 2021 dhe gushtit 2022, ndërsa ai i qumështit të freskët me pak yndyrë u rrit me 22,2% në të njëjtën periudhë.
Në gusht 2022, inflacioni vjetor i sheqerit ishte +33,4%, nga +0,8% në gusht 2021.

Sheqeri u rrit 109.2% për Poloninë në gusht 2022
Të dhënat tregojnë se të 4 artikujt regjistruan rritje çmimesh në të gjitha shtetet anëtare të BE-së, me përjashtim të Maltës, e cila nuk raportoi ndryshim në çmimin e qumështit të freskët me pak yndyrë.
Kur analizon rritjet më të larta të inflacionit vjetor për secilin produkt, Lituania dhe Estonia shfaqen në tre nga katër produktet: kafe dhe qumësht i freskët me pak yndyrë për të dyja, qumësht i freskët i plotë (+45,8%) për Lituaninë dhe sheqer (+81,2%) për Estoninë.
Inflacioni më i madh vjetor në gusht 2022 u raportua për sheqerin, me rritje të dukshme në Poloni, me një rritje prej 109,2%, e ndjekur nga Estonia (+81,2%), Letonia (+58,3%), Bullgaria (+44,9%) dhe Qiproja (+43,2%).
Kur bëhet fjalë për kafenë, Finlanda regjistroi inflacionin më të lartë vjetor me +43,6% në gusht 2022, e ndjekur nga Lituania (+39,9%), Suedia (+36,7%), Estonia (+36,4%) dhe Hungaria (+34,3%).
Adhuruesit e qumështit në Hungari, Lituani dhe Kroaci panë rritje të konsiderueshme të çmimeve si në qumështin me yndyrë të plotë ashtu edhe në qumështin me pak yndyrë. Rritjet më të larta vjetore të çmimeve për qumështin me yndyrë të plotë midis shteteve anëtare të BE-së në gusht 2022 u regjistruan në Hungari (+51.7%), Lituani (+46.8%), Kroaci (+43.5%), Çeki (+43.3%) dhe Letoni (+40.1%), dhe për qumështin me pak yndyrë në Lituani (+50.2%), Kroaci (+41.2%), Estoni (+38.9%), Gjermani (+30.6%) dhe Hungari (+30.1%).

Burimi