Skandinavët preferojnë të dalin në pension 40 vjeç_66422d2b4b4fe.webp

Skandinavët preferojnë të dalin në pension 40 vjeç

Lëvizja FIRE (Financial Independence, Retire Early – liri financiare, pension i parakohshëm) është në favor të kursimeve ekstreme dhe investimeve për të dalë në pension para kohe. Ndërsa ofron liri, ajo vjen me rreziqe dhe sfida.
FIRE, i lindur në vitin 1992, mbron kursimet ekstreme dhe agresive për të dalë në pension herët, zakonisht shumë përpara moshës standarde të pensionit 65 vjeç. Parimet e tij përfshijnë:
– Kursim ekstrem dhe norma të larta kursimi.– Investim për të grumbulluar pasuri për pension.– Të dalësh në pension herët, shpesh rreth moshës 40 vjeç ose edhe më herët.
Ndjekësit e FIRE respektojnë këto rregulla kryesore:
– Praktikojnë kursim ekstrem.– Rrisin të ardhurat nëpërmjet bizneseve sekondare apo punëve me pagesë më të lartë.– Synojnë të grumbullojnë 25 herë shpenzimet vjetore të jetesës, të njohura si “numri FIRE“.– Dalin në pension pasi të arrihet “numri FIRE“, zakonisht rreth 1 milion dollarë.
Rreziqet:– Mbarimi i fondeve për shkak të shpenzimeve të paparashikueshme ose ngjarjeve të jetës.– Privim gjatë fazës së kursimit dhe vështirësi për të shpenzuar në pension.– Shpenzime të tepërta në pension, që kërkojnë rregullime ose të ardhura shtesë.– Përjetimi i mërzisë ose humbjes së qëllimit pas daljes në pension të hershëm.
 

Burimi